Základní údaje o projektu

Název projektu: Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy - ENVIS 4
Registrační číslo: CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177
Program:  Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření: 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
Žadatel: Hl. m. Praha – odbor informatiky MHMP
další základní informace o projektu

Aktuální informace o realizaci projektu:

Řešitelský tým:

Nositel projektu: MHMP, Odbor informatiky, kontaktní osoby: Ing. Leoš Křenek, Ph.D., vedoucí projektu (tel.:604 799 594, e-mail: leos.krenek@email.cz), Ing. Jiří Stach, konzultant projektu (tel.: 236 003 243, e-mail: jiri.stach@cityofprague.cz, Odbor ochrany prostředí MHMP)
Hlavní řešitel úkolu: EKOLA group, spol. s r.o., kontaktní osoby: Ing. Libor Ládyš (tel: 274 784 927, e-mail: libor.ladys@ekolagroup.cz), Mgr. Pavel Dušek (tel: 274 784 927, e-mail: pavel.dusek@ekolagroup.cz)
Spoluřešitelé: ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

Základní cíle a předpokládané přínosy projektu

Základním cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu informací o životním prostředí v územním detailu pro vybrané MČ hl. m. Prahy s využitím standardních metodik pro evropská města a s maximálním využitím moderních technologií a rozvíjeného datového fondu města jako předpoklad pro efektivní management péče o ŽP.

V rámci projektu dojde ke zprovoznění informačního servisu v oblasti životního prostředí v detailu MČ se zaměřením na vybraná témata ovzduší, hluk, příroda a krajina.

Obsah projektu:

Odborné práce sledování, zaznamenávání, měření, vyhodnocování a modelování životního prostředí za účelem poskytnutí informačního servisu, které jsou řešené ve třech oblastech: ovzduší, hluk, krajina a zeleň, a dále vytvoření databází s údaji o životním prostředí a internetového serveru s dynamickými databázovými a mapovými službami (Informační servis), a to v návaznosti na již realizované projekty MHMP (zejména Atlas ŽP, PREMIS, ATEM, REZZO, webové stránky ENVIS) a existující datovou základnu v oblasti životního prostředí a informací o území hl.m. Prahy (IOŽIP, Centrální datový sklad ÚRM, ...).

Hlavní uživatelé projektu:

Území řešení projektu:

24 MČ určených v programu JPD2:
Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Březiněves, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Horní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř, Praha-Libuš, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha-Kbely, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy.

Časový harmonogram realizace projektu:

Projekt bude řešen ve dvou základních etapách:
I. etapa (realizační):
Zahrnuje vytvoření všech částí informačního servisu (Sběr dat, průzkumy, měření, výpočty, příprava dat pro datové zpracování, zpracování, zpřístupnění pro veřejnost na internetu).
Zahájení: 1.2.2008, Termín dokončení I. etapy: 21. června 2008

II. etapa (provozní):
Zahrnuje aktualizaci údajů o životním prostředí a udržení provozu informačních služeb do 31. prosince 2012 (Průběžné plnění: do 31.12. každého roku)
Každoroční prověření změn, jejich analýza z hlediska možného významného ovlivnění sledovaných oblastí, zapracování změn do systému, kontrolní měření 

Základní koncept projektu:


   © ENVIS 4, Hlavní město Praha 2008 - 2012  |  Kontakt  |  Administrace  |  Statistika