Ovzduší - úvod

V oblasti Ovzduší bylo hlavním úkolem projektu podrobné vyhodnocení zdrojů znečišťování a celoplošné modelové výpočty kvality ovzduší.

V rámci projektu byly vyhodnoceny bodově (tj. samostatně za jednotlivé komíny) emise z 1 300 velkých a středních zdrojů znečišťování, malé zdroje byly hodnoceny za jednotlivé urbanistické obvody. Na základě sčítání dopravy byly vypočteny emise z automobilové dopravy na 1 800 uličních úsecích, součástí projektu bylo i vyhodnocení velkých parkovišť a garáží. Z dat o zdrojích emisí pak byly provedeny výpočty rozložení koncentrací v podrobné síti 23 tisíc referenčních bodů (100 × 100 m).

Výsledky hodnocení pak poskytují uživateli tři typy informací:

Dalšími aktivitami projektu byla měření koncentrací oxidů dusíku na 10 vybraných místech u hlavních dopravních tahů a výpočty koncentrací v 10 uličních kaňonech v oblasti širšího centra města. Tyto údaje jsou v projektu zobrazeny formou bodové vrstvy s připojenými výsledky hodnocení.


   © ENVIS 4, Hlavní město Praha 2008 - 2012  |  Kontakt  |