Krajina - úvod

Obsahem části Krajina je informační systém o přírodě vybraných městských částí a možnostech rekreačního využití krajiny se zaměřením na praktické využití obyvateli města. Cílem této části projektu je zprostředkovat uživateli poznání přírodních hodnot území, které spoluvytvářejí sídelní strukturu města.

Digitální mapa přírodních a rekreačních ploch nabízí informace o chráněných územích a o plochách vhodných k vycházkám a pobytové rekreaci. Popis jednotlivých ploch je doplněn fotodokumentací a charakteristikou rekreačního potenciálu. Součástí mapy jsou doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami spolu s popisem a vyznačením kritických míst na trase.

Obsah mapy přírodních a rekreačních ploch:
   © ENVIS 4, Hlavní město Praha 2008 - 2012  |  Kontakt  |