Hluk - úvod

Pozemní doprava je jedním z nejvýznamnějších zdrojů hluku na území hl. m. Prahy. Získání co nejpřesnějších informací o zatížení jednotlivých fasád chráněných objektů v okolí komunikační sítě a plošného zatížení území jednotlivých městských částí je proto základním nástrojem pro politiku řešení nepříznivé akustické situace v jednotlivých městských částech.

Hlavní úkoly projektu ENVIS 4 v Oblasti HLUK:


   © ENVIS 4, Hlavní město Praha 2008 - 2012  |  Kontakt  |