WebMap > Internetový prohlížeč map - JAVA 

Rozložení ovládacích prvků

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

webmap_celek

Základní obrazovka mapového prohlížeče má pět oblastí s různým určením a obsahem:

(1)

Horní ovládací lišta: ikonky a tlačítka jsou uspořádány do skupin podle následujících skupin:

ovládání pohledu na mapu
měření a tisk
aktualizace zobrazení
nastavení měřítka a kvality zobrazené mapy

(2)

Boční panel - legenda: zobrazená mapa je vytvořena z jednotlivých témat (vrstev). V bočním panelu lze nastavit, která témata jsou viditelná a v kterých lze zadávat dotazy.

(3)

Náhledová mapka: zobrazení celého zpracovaného území. Zadáním obdélníku (tažením myši se stisknutým levým tlačítkem) lze rychle zobrazit označenou oblast v hlavním okně mapy.

(4)

Mapa: zobrazení mapového pohledu. Měřítko zobrazení je vypsáno v horní liště

(5)

Informační lišta: údaje o poloze kurzoru v souřadnicích mapy a souřadnice posledního měřeného bodu.