WebMap 

Externí odkazy na mapy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Na jiných webových stránkách, je možné použít analytické mapové sestavy z tohoto informačního systému. Pro správné sestavení odkazu je třeba znát označení mapy v systému - alias mapy a označení jednotlivých vrstev mapy - alias vrtsvy. Tyto informace jsou dostupné v technickém popisu mapového projektu:

http://www.premis.cz/envis4/Envis_projekt.html

Po prostudování těchto informací můžete sestavit odkaz, podle kterého mapový server vygeneruje a odešle aktuální snímek požadované mapy se zapnutými, případně vypnutými mapovými tématy (vrstvami) dle potřeby.

Odkaz:

http://www.premis.cz/envis4/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300

se skládá z několika proměnných částí oddělených znakem &:

 

http://www.premis.cz/envis4/isapi.dll?

adresa serveru

GEN=IMG

klíč pro generování obrázku ve formátu JPG

IMG&MAP=hlu_vhmad_den

označení mapy, kterou chceme generovat
Nezapomeňte, že v mapovém projektu jsou definovány aliasy i pro nadřazené uzly. Takže odkazy na aliasy z následující ilustrace [seznam], [envis_ovzdusi], [envis_emise], [envis_krajina] a [envis_hluk] mapu nevygenerují.

Příklad výpisu map s aliasy z mapového projektu

webmap_uzly

&W=400&H=300

požadovaná velikost (šířka a výška) vygenerovaného obrázku v pixelech

 

Uvedený příklad by vygeneroval tento obrázek, zobrazená data odpovídají aktuálnímu stavu v databázi v době generování snímku:

img_priklad