WebMap > Externí odkazy na mapy > Parametry externího odkazu > Zjištění parametrů 

Popis mapového projektu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Mapu v našem příkladu jsme zobrazili volbou z menu aplikace v záložce "Hluk":

img_mapa_hluk_menu

 

V "Textové části" téhož menu, na konci výčtu je odkaz na dokumentaci projektu:

img_mapa_menu_pop_proj

 

V této dokumentaci nalezneme potřebné aliasy pro všechny publikované mapy a jejich témata. V našem případě odpovídá mapám uvedeným v části "Hluk" tato část dokumentace:

img_mapa_hluk_aliasy

Názvy map odpovídají názvům v menu (ale vzhledem ke způsoby tvorby HTML stránek nezávisle na mapovém projektu to tak nemusí být vždy). V dalším sloupci jsou uvedeny aliasy map, v našem případě jsme použili alias z druhého řádku:

hlu_vhmad_den

 

Odkaz v názvu mapy zobrazí detailní informace o této mapě:

img_mapa_hluk_dok

Je to přehled obsahu všech témat v mapě, jejich názvů v menu mapy, typu geometrického zobrazení, popisů a aliasů témat v mapovém projektu.

Některé z těchto aliasů jsou použity v příkladech ilustrujících vlastnosti parametrů dotazu.