WebMap > Externí odkazy na mapy > Parametry externího odkazu > FTL > Formátovaný popis mapy > Popisy témat 

Vektorové téma

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V případě vektorového tématu má hlavička tématu v FTL souboru tvar:

[U]01A[-][+]<id>|<skupina>|<klíč>|<název tématu v legendě>

Význam jednotlivých částí řádku záhlaví je následující:

U: (nepovinný) příznak uživatelského tématu.
0/1/A: počáteční stav zobrazení tématu (0 = vypnuto, 1 = zapnuto, A = podle měřítka).
'-' (minus): pokud je přítomen znak '-', téma se nezobrazí v legendě.
'+' (plus): tímto příznakem je označeno výchozí téma pro výběr.
id: vnitřní identifikační číslo tématu (má význam pro další dotazy na server).
skupina: název skupiny pro vzájemně se vylučující témata / skupiny témat.
klíč: název klíče pro realizaci spřažených témat.
název tématu v legendě: textový název tématu, který se má zobrazit v záhlaví položky legendy. Vzhledem k tomu, že tento údaj je poslední na řádku hlavičky tématu, nemusí se v něm překódovávat žádné speciální znaky (jako například svislá čára, |, která jinak slouží jako oddělovač polí).