WebMap > Externí odkazy na mapy > Parametry externího odkazu > FTL > Formátovaný popis mapy > Popisy témat 

Rastrové téma

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V případě rastrového tématu má hlavička tématu tvar:

[U]@<sytost>|[-]<id>|<skupina>|<klíč>|<název tématu v legendě>

kde sytost je celé číslo v rozsahu 0-100, udávájící v procentech výchozí sytost rastru. Ostatní součásti hlavičky mají stejný význam jako v případě vektorového tématu.

Poznámka: všimněte si, že z výše uvedeného popisu vyplývá, že řádek hlavičky tématu vždy začíná jedním ze znaků 0, 1, A, U, @.