WebMap > Externí odkazy na mapy > Parametry externího odkazu > FTL > Formátovaný popis mapy 

Hlavička souboru

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záhlaví formátované legendy popisuje obecné vlastnosti mapy. Každý řádek záhlaví má formát $X=..., kde X je název proměnné a ... je její hodnota. V současné verzi WebMapu jsou definovány tyto proměnné záhlaví:

Z: maximální měřítko zvětšení mapy (reálné číslo).
L, T, R, B: levý, dolní, pravý a horní okraj omezujícího obdélníku mapového pohledu ve fyzických souřadnicích (reálná čísla).
1: název mapy.
U: název logických jednotek mapy (text; implicitně m).
S: poměr mezi logickými a fyzickými jednotkami mapy (reálné číslo).
M: počet metrů na fyzickou jednotku mapy.
I: URL připojené informační stránky k mapovému pohledu (řetězec). Název jednotek, poměr logických a fyzických jednotek, počet metrů na fyzickou jednotku a URL informační stránky se zadává v dialogu Vlastnosti uzlu (viz str. 13).