WebMap > Externí odkazy na mapy > Parametry externího odkazu > FTL > Formátovaný popis mapy > Popisy témat 

Popis datových sloupců

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Každé téma může obsahovat definici dat pro vyhledávání. Každý řádek s takovouto definicí začíná znakem '=' (rovnítko). Obsah řádku se liší podle datového typu vyhledávaného údaje; v případě čísel má tvar:

=N|<součinitel>|<desetinná místa>|<jednotky><TAB><identifikátor sloupce><TAB><alias>

Význam polí je následující:

součinitel: násobicí konstanta pro převod fyzických hodnot na zobrazované (reálné číslo).
desetinná místa: počet desetinných míst při zobrazování údaje.
jednotky: textový název jednotek.
identifikátor sloupce: název databázového sloupce.
Vzhledem k tomu, že název jednotek i identifikátor sloupce jsou textové hodnoty, které teoreticky mohou obsahovat svislou čáru |, jsou tyto hodnoty v popisném řádku datového údaje místo svislou čarou odděleny znakem tabulátor (ASCII kód 9).
alias: textový název datového sloupce. Opět je od identifikátoru sloupce oddělen tabulátorem.

Pro ostatní datové typy má řádek tvar:

=S<identifikátor sloupce><TAB><alias>