A B C D E F H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

- A -

Adobe

Adobe Reader

alias mapového tématu

Popis mapového projektu
TM

- B -

Boční panel - legenda

Rozložení ovládacích prvků
Rozložení ovládacích prvků

- D -

Datový dotaz

Vyhledávání
Vyhledávání

Délkové měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

dolní

DPI

- E -

Externí odkazy na mapy

- F -

Formátovaný popis mapy

- G -

GEN=FTL

GEN=IMG

Grafické vyhledávání

Vyhledávání
Vyhledávání

- H -

Hlavička souboru

horní

Horní ovládací lišta

- I -

Informační lišta

Rozložení ovládacích prvků
Rozložení ovládacích prvků

- J -

Java

- K -

Křížový dotaz

Vyhledávání
Vyhledávání

Kvalita

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

kvalita komprese obrázku

- L -

Legenda

Legenda
Legenda

levý

levý, horní, pravý a dolní okraj požadované oblasti mapy

- M -

Mapa

Rozložení ovládacích prvků
Rozložení ovládacích prvků

maska pro zobrazení témat

Měření vzdáleností

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

měřítko zobrazení

Metainfo

- N -

Náhledová mapka

Rozložení ovládacích prvků
Rozložení ovládacích prvků

Následující výřez

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Num[-]

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Num[+]

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

- O -

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

Rozložení ovládacích prvků
Rozložení ovládacích prvků

- P -

počet pixelů na palec výstupního zařízení

Podporované prohlížeče

cookies

Popis datových sloupců

Popis legendy tématu

Popis mapového projektu

Popisy témat

Posunout zobrazenou oblast

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

pravý

Předchozí výřez

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

- Q -

QI

QUALITY

- R -

Rastrové téma

Reader

- S -

Skrytí jednotlivých témat mapy

Legenda
Legenda

Soubor map

Spuštění programu

Stromová legenda

šířka požadovaného obrázku

- T -

TM

Typy datových dotazů

Typy datových dotazů
Typy datových dotazů

- U -

Ukládat souřadnice do schránky

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Upozornění

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

- V -

Vektorové téma

Vkládání a rušení uživatelských témat

Legenda
Legenda

Volba tématu pro výběr

Legenda
Legenda

Výběr objektů databázovým dotazem

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Výběr objektů lomenou čarou

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

vykreslení obrázku z mapy

výřez mapy prostřednictvím dotazu

výška požadovaného obrázku

- W -

WebMap

- X -

X, Y, Z

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zakreslování anotací

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Záložky

zdrojová oblast mapy

zjištění informací o mapovém pohledu

Zjištění parametrů

Změna nastavení tématické mapy

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Legenda
Legenda

zobrazení témat

Zobrazit celou mapu

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zvětšit měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Administrace | Statistika


© 2008 Hlavní město Praha 2008

Ekola group s.r.o.  Atelier ekologick?ch model? Hydrosoft Veleslavín s.r.o.