Úvod
Požadavky
ENVIS 4
Menu
Zájmová oblast
Mapy
WebMap
Internetový prohlížeč map - JAVA
Rozložení ovládacích prvků
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Stromová legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Internetový prohlížeč map - HTML
Rozložení ovládacích prvků
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Soubor map
Externí odkazy na mapy
Parametry externího odkazu
Zjištění parametrů
Popis mapového projektu
GEN=IMG
W H
DPI
L, T, R, B
QI
X, Y, Z
TM
QUALITY
FTL
Formátovaný popis mapy
Hlavička souboru
Popisy témat
Vektorové téma
Rastrové téma
Popis legendy tématu
Popis datových sloupců
Poznámky ke zpracování legendy
Adobe Reader
Rozložení ovládacích prvků
Tiráž
Autoři aplikace

Administrace | Statistika


© 2008 Hlavní město Praha 2008

Ekola group s.r.o.  Atelier ekologick?ch model? Hydrosoft Veleslavín s.r.o.